Special

Kanshitsu box [Snakeskin]

Kanshitsu plate [Iron rust]

Ether

Laquerware by SASAKI Gakuto

MirageⅡ

Laquerware by SASAKI Gakuto

Kanshitsu box [Heathered grain]

Laquerware by SASAKI Gakuto

déjà vu

Laquerware by SASAKI Gakuto